I henhold til sundhedsstyrelsens retningslinier om afbødning af epidemi og hindring af smittespredning, aflyser lægehuset de fleste planlagte kontroller.
Ved akutte helbredsanliggender kan man fortsat blive undersøgt og behandlet efter aftale med læge eller sygeplejerske.
Der er øget tilgængelighed ved telefonen.
Man mp under INGEN omstændigheder møde op i lægehuset ved symptomer i luftvejene uden forudgående rådføring med lægen.
Du bedes orientere dig i sundhedsstyrelsens vejledning om COVID 19, og der kan ringes til deres hotline, såfremt man ikke finder svar i deres vejledning.

Lægehuset tilbyder nu videokonsultationer efter forudgående telefonisk aftale.
Det foregår via app ” MIN LÆGE”, som kan downloades gratis fra app-store til smartphone og i-pad.


Læge Kerstin Alisch er delvis sygemeldt sygemeldt til den 15.12.20 og derefter fuldtids sygemeldt til den 1.3.2021 pga operation for discusprolaps i nakken.

 

Som noget nyt i lægehuset kan der nu gives NADA.
NADA er øreakupunktur , 5 små nåle i hvert øre, som skal sidde i 45 minutter.
Uddannet i NADA-metode : Klinikpersonale  Annette Hellstrøm .
Ring og få en aftale.