Ved alvorlige skader eller livstruende sygdom ring  112

Lægehuset kan kontaktes dagligt i åbningstiden mellem kl. 8.00 – 16.00.

Lægen sidder ved telefonen mellem kl. 8.00 –  9.00 om morgenen.

Egen læge vurderer om skaden / sygdommen skal vurderes i kliniken, på skadestuen eller kræver indlæggelse.

Udenfor åbningstiden ringes til lægevagten på tlf.  70113131

Er dit barn syg? Se Sundhedsstyrelsens vejledning  Tryk her