Rådgivning og vaccination ved udlandsrejser:

Vi følger de senest opdaterede retningslinier fra Statens Seruminstitut
i forbindelse med rejser og ophold i udlandet. Se evt. SSI

For at give dig den bedst mulige vejledning, bedes du sende oplysninger om rejsemål, rejsens karakter (hotel, rygsæk osv), varighed, afrejsedato og tidligere vaccinationer  til sygeplejerske Karrina Clausen via hjemmesidens E-mail.
Hun vil derefter sende dig en overordnet rejsevejledning samt anbefalede vaccinationer, så unødige vaccinationer og dermed fordyrelse af din rejse undgås

Hvis det er relevant, vil du få vejledning i forhold til din evt. faste medicin og evt. sygdomme.

Honorar (250 kr)  i forbindelse med rådgivning og/eller vaccination er ikke dækket af sygesikringen, det er egenbetaling. Sygesikring Danmark giver tilskud, men dette sker ikke automatisk. Du skal selv sende regningen til Danmark.
Vaccination gives ikke uden vejledning.