Tanja er ansat pr 010621

Hun er autoriseret sygeplejerske fra 2009

Tanja  har bred erfaring fra akutafdelingen , organkirugisk afdeling, akutteamet  og som natsygeplejerske ved Århus Kommune.

Hun varetager og bliver oplært til akutfunktiontioner ud over planlagte konsultationer såsom

receptfornyelser

tolkninger / afgivelse af prøvesvar

vaccination iht profylaksen

kontrol af kronikere med diabetes og blodtryksforhøjelse

livsstilssamtaler (  KRAM- faktorer )

vægtkontroller

indledende samtaler ved belastningssituationer / stress