Pr 011121 er klinikkens læger certificeret som uddannelseslæger og klinikken som uddannelsessted.

Vi videreuddanner  færdiguddannede læger som har interesse i faget almen medicin.

Lægerne har forskellig uddannelsesanciennitet.

Vi vejleder / superficerer uddannelseslægerne afhængig af deres niveau / behov og iht gældende vejledninger .

Uddannelseslægen har et program som vi skal leve op til som uddannelsessted.


pr 1 november 21 er vi uddannelsesklinik for Solveig

Hun er KBU -læge ( klinisk – basis – uddannelses læge ) og har i tiden op til 1/11 været ansat på lungemedicinsk afdeling AUH

Vi håber på at i tager godt imod hende